TEGoVA

In 2013 heeft Vastgoedpro het lidmaatschap van TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) toegekend gekregen. Het lidmaatschap is van groot belang omdat Europese wetgeving op het gebied van taxeren vanaf 2016 hogere eisen stelt aan taxateurs.

Daarnaast zijn vanaf 2014 de zogenaamde PTA-richtlijnen van kracht. Vanaf dat moment moeten taxaties volgens internationale standaarden worden uitgevoerd. Via het lidmaatschap van TEGoVA en de daaraan verbonden verplichte opleidingseisen Vastgoedpro-leden hieraan voldoen.

Vanuit het TEGoVA lidmaatschap is Vastgoedpro verplicht haar reglementen openbaar te maken via deze website. Bekijk hier de reglementen


REV

Door TEGoVA zijn wij tevens gecertificeerd om de Europese taxatie titel ‘Recognised European Valuer’ (REV) uit te reiken aan taxateurs commercieel en landelijk vastgoed. De opleiding en begeleiding van het certificeringstraject verzorgen wij in eigen huis en tijdens het assessment maken wij onderdeel uit van het examineringspanel.

Inmiddels zijn de eerste Vastgoedpro-leden gecertificeerd en mogen zij de REV-titel dragen. U vindt gecertificeerde taxateurs in het REV Register.

Meer informatie over de REV-titel en de toegevoegde waarde van een REV-gecertificeerd Taxateur, vindt u in onze brochure.


Aanmelden REV-Assessments

Periodiek worden rondes van REV-assessments gehouden. Indien u in aanmerking wilt komen voor de REV-titel dient u een assessment af te leggen. Het assessment bestaat uit drie gedeeltes:

  • De beoordeling van de door u ingediende aanvraag op volledigheid door Vastgoedpro (kosteloos)
  • Beoordeling van de ingediende dossiers door de assessoren
  • Mondeling assessment door de assessoren

De kosten voor het beoordelen van de portfolio bedragen € 1.000,- ex BTW. Indien de assessoren de ingediende dossiers als onvoldoende beoordelen, stopt daar het assessment traject en worden geen verdere kosten in rekening gebracht. Indien u wordt uitgenodigd voor het mondeling assessment wordt u hiervoor nog € 650,- (ex BTW) in rekening gebracht. Indien u ook slaagt voor het mondelinge assessment kunt u het REV-certificaat krijgen. Het REV-certificaat kost jaarlijks € 150,- (ex BTW). Aanvraagformulier.

U kunt uw ingevulde aanvraagformulier mailen naar info@vastgoedpro.nl t.a.v. Rolph Limpens.