TEGoVA

In 2013 heeft Vastgoedpro het lidmaatschap van TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations) toegekend gekregen. Het lidmaatschap is van groot belang omdat Europese wetgeving op het gebied van taxeren vanaf 2016 hogere eisen stelt aan taxateurs.

Daarnaast zijn vanaf 2014 de zogenaamde PTA-richtlijnen van kracht. Vanaf dat moment moeten taxaties volgens internationale standaarden worden uitgevoerd. Vastgoedpro-leden voldoen hieraan via het lidmaatschap van TEGOVA en de daaraan verbonden verplichte opleidingseisen.

Vanuit het TEGOVA lidmaatschap is Vastgoedpro verplicht haar reglementen openbaar te maken via deze website. Bekijk hier de reglementen (Afdelingsreglement, erecode, statuten, regelement tuchtcommissie en sanctiereglement)


REV

Door TEGOVA zijn wij tevens gecertificeerd om de Europese taxatie titel ‘Recognised European Valuer’ (REV) uit te reiken aan taxateurs commercieel en landelijk vastgoed. De opleiding en begeleiding van het certificeringstraject verzorgen wij in eigen huis en tijdens het assessment maken wij onderdeel uit van het examineringspanel.

Inmiddels zijn de eerste Vastgoedpro-leden gecertificeerd en mogen zij de REV-titel dragen. Je vindt gecertificeerde taxateurs in het REV Register.

Meer informatie over de REV-titel en de toegevoegde waarde van een REV-gecertificeerd Taxateur, vind je in onze brochure.


Aanmelden REV-Assessments

Periodiek worden rondes van REV-assessments gehouden. Indien jij in aanmerking wilt komen voor de REV-titel dien je een assessment af te leggen. Het assessment bestaat uit drie gedeeltes:

  • De beoordeling van de door jou ingediende aanvraag op volledigheid door Vastgoedpro (kosteloos)
  • Beoordeling van de ingediende dossiers door de assessoren
  • Mondeling assessment door de assessoren

De kosten voor het beoordelen van de portfolio bedragen € 1.000,- ex BTW. Indien de assessoren de ingediende dossiers als onvoldoende beoordelen, stopt daar het assessment traject en worden geen verdere kosten in rekening gebracht. Indien je wordt uitgenodigd voor het mondeling assessment wordt je hiervoor nog € 650,- (ex BTW) in rekening gebracht. Indien je ook slaagt voor het mondelinge assessment kun je het REV-certificaat krijgen. Het REV-certificaat kost jaarlijks € 150,- (ex BTW). Aanvraagformulier.

Je kunt jouw ingevulde aanvraagformulier mailen naar info@vastgoedpro.nl t.a.v. Rolph Limpens.