Privacyverklaring

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doeleinde, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen en of wij uw persoonsgegevens doorsturen naar derde partijen. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt op het moment dat u lid wordt bij VastgoedPRO, als bezoeker van de website heeft u alleen te maken met het cookiebeleid. Met dit privacystatement willen wij u laten zien dat er volgens de AVG-wetgeving zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast willen wij laten zien hoe wij met uw rechten omgaan en hoe u zelf op uw rechten kan beroepen.

VastgoedPRO is statutair gevestigd te Lelystad en ingeschreven in het handelsregister van de  Kamer van Koophandel Flevoland onder nummer 3216 3947.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken als u lid wordt zijn:

  • basispersoonsgegevens (NAW, telefoon, e-mail e.d.);
  • financiële gegevens (bankrekeningnummer);
  • bedrijfsgegevens (KvK-gegevens, verzekeringspolis);
  • diploma’s/certificaten en VOG-verklaring.

Voor welk doeleinde gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

Voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst
Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens verwerken om onze dienstverlening te kunnen bieden. Dit geldt voor leden en voor aangesloten kantoren.

Om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden
Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens bewaren om bijv. een verjaardagskaart te versturen. Maar ook om u te kunnen blijven informeren over de lidmaatschap of over specifieke dienstverlening.

Voor de afhandeling van de door u gevraagde informatie
Indien u het contactformulier op de website heeft ingevuld bewaren wij uw persoonsgegevens om u vraag te kunnen beantwoorden.

Om aanbiedingen te doen
Wij werken samen met een aantal partijen die eenmaal per jaar aanbiedingen sturen naar onze leden om inkoopvoordeel te realiseren.

Om klachten te verwerken
Indien er een klacht van een consument of bedrijf binnenkomt over een lid (makelaar) van ons dan zullen we de klacht door de geschillencommissie laten afhandelen. Wij hebben wel zitting bij de geschillencommissie en zullen daarom ook de persoonsgegevens van de klager verwerken.

Voor het voeren van administratie
Om onze diensteverlening mogelijk te maken dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken wij uw persoonsgegevens in onze systemen.


Welke grondslagen zijn van toepassing?

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven in de AVG-wetgeving. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

Uitvoeren van overeenkomst
Hieronder valt onze dienstverlening voor de leden, aangesloten kantoren en deelnemers aan evenementen. Het voeren van administratie valt hier ook onder.

Toestemming
Om persoonsgegevens van u te mogen verwerken voor marketing gerelateerde diensten die buiten de dienstverlening van de overeenkomst vallen hebben wij u uitdrukkelijke toestemming nodig. Dit komt voor bij het doen van aanbiedingen.

Gerechtvaardigd belang
Wij hebben het gerechtvaardigd belang als wij u vraag via het contactformulier moeten beantwoorden. Het is in het belang van beiden partijen dat de betrokkene een tijdig en inhoudelijk correct antwoord krijgt op zijn/haar vraag.


Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken. De persoonsgegevens van leden, aangesloten kantoren en afnemers van specifieke dienstverlening bewaren wij gedurende het dienstverband en daarna nog 7 jaar. Dit is i.v.m. de wettelijke fiscale bewaarplicht van de belastingdienst. Persoonsgegevens van bezoekers van onze evenementen worden 3 edities bewaard om een herinnering te sturen. Persoonsgegevens van betrokkenen die een vraag stellen via het contactformulier worden na het beantwoorden van de vraag direct verwijderd.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dat noodzakelijk is om het doel te bereiken. In dat geval delen wij uw persoonsgegevens met de volgende instanties:

Externe dienstverleners
Wij werken samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren.

Belastingdienst
Voor fiscale doeleinde delen wij uw persoonsgegevens met de belastingdienst, indien dit gevraagd wordt.

Leveranciers
Indien noodzakelijk delen wij gegevens met de leveranciers van onze CRM systemen.


Privacybeleid van andere websites

Op www.vastgoedpro.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.


Inzage, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om een verzoek in te dienen als u inzage wilt in de verwerking van uw persoonsgegevens of als u iets wilt wijzigen of laten verwijderen. Tevens heeft u nog het recht om:

  • uw toestemming in te trekken;
  • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
  • om uw persoonsgegevens op uw verzoek te laten doorsturen naar u of andere organisaties (gegevensportabiliteit).

U kunt uw verzoek versturen naar privacy@vastgoedpro.nl, afhankelijk van het type verzoek kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen 4 weken op uw verzoek.

Indien u nog vragen of een klacht heeft kunt u dat melden bij privacy@vastgoedpro.nl. Wij zijn u graag van dienst. Mocht dit toch niet tot gewenst resultaat leiden, kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder “de autoriteit persoonsgegevens”. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


2. Cookiebeleid

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan heeft op de website, zodat u bij uw volgend bezoek niet opnieuw iets hoeft in te vullen.

Wil u uw cookie voorkeuren bekijken of wijzigen? Klik dan op onderstaande link. Deze knop opent de cookiemelding.

Wijzig cookievoorkeuren

Welke cookies gebruiken wij op deze website?

Permanente cookies
Door deze cookies te gebruiken zorgen wij ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren als u de website weer bezoekt. Deze cookies herkent uw voorkeuren.

Sessie cookies
Deze cookies onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt op de website. Door deze cookies te gebruiken kunnen wij onze dienstverlening daarop afstemmen. Zodra u de website afsluit worden de cookies ook verwijderd.

Google Analytics cookies
Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Wij gebruiken deze cookies dus om uw gedrag op onze website te analyseren en daar rapportages van te krijgen. Op basis daarvan kunnen wij onze website blijven verbeteren. Google mag de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe een wettelijke verplichting heeft.

Social media cookies
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het “liken” via Facebook of een “tweet” versturen via Twitter. Deze buttons bevatten een code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden de cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Op de social media platform wordt er aangegeven hoe zij zelf omgaan met de cookies.

Tracking cookies van onszelf
Een tracking cookie vragen wij op zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op betreffende websites uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijk. Het dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant zijn voor u.


Inschakelen, uitschakelen of verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.