Branche voert gezamenlijk tuchtrecht in voor makelaars en taxateurs

22 maart 2022

Beroeps- en brancheverenigingen NVM, VBO en Vastgoedpro maken bekend dat zij nog dit jaar onafhankelijk verenigingsoverstijgend tuchtrecht in willen voeren voor makelaars en taxateurs.

De verenigingen zijn deze ontwikkeling vorig jaar gestart om de kwaliteit en integriteit van de gehele sector verder te bevorderen. Dit tuchtrecht sluit naadloos aan op het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ dat recent is ondertekend door minister Hugo de Jonge, NVM, VBO, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis. De gemaakte afspraken richten zich op het vergroten van het vertrouwen in een eerlijk en transparant (ver)koopproces. Het tuchtrecht komt  beschikbaar voor zowel bedrijven als consumenten die een klacht willen indienen over makelaars, taxateurs of bouwkundig keurders. Dit is ongeacht of ze aangesloten zijn bij een van de brancheverenigingen. Alle uitspraken die door de tuchtrechter worden gedaan, worden (geanonimiseerd) openbaar gemaakt, erkend en gehandhaafd door alle betrokken verenigingen.
 
Eén loket
Deze gemeenschappelijke tuchtrechtaanpak biedt consumenten één toegankelijk loket voor een nog gelijkwaardigere, eenduidigere en onafhankelijkere klachtenbehandeling. De nieuwe tuchtrechtbank gaat bestaan uit verschillende kamers waar aangesloten makelaars, taxateurs en bouwkundig keurders worden gehouden aan de al bestaande beroeps-en gedragscodes van hun eigen vereniging. Indien deze wordt geschonden, kunnen zij daar individueel voor worden bestraft via het gezamenlijk tuchtrecht.
 
Gehele sector
Het tuchtrecht wordt in eerste instantie ingericht door de branchepartijen. Het streven is om dit uiteindelijk te laten gelden voor de gehele sector. De brancheverenigingen willen dat het tuchtrecht beschikbaar komt voor alle consumenten met een klacht over makelaars, taxateurs, bouwkundig keurders of aan- en verkoopadviseurs, ook als die niet zijn aangesloten bij NVM, Vastgoedpro of VBO. De brancheorganisaties nodigen daarom alle sectorpartijen uit om zich aan te sluiten. Volgens de NVM, Vastgoedpro en VBO is een sectorbrede aanpak de enige manier om consumenten echt te beschermen en daarmee het vertrouwen in het koopproces en de beroepsgroep te vergroten.
 
Kamer van Toezicht

Een onafhankelijke partij neemt de organisatie en uitvoering van het gezamenlijk tuchtrecht op zich in samenspraak met een verder in te richten Kamer van Toezicht. In deze Kamer van Toezicht zijn alle aangesloten partijen op voet van gelijkheid vertegenwoordigd. Ook wordt een zetel voorbehouden voor andere relevante stakeholders die kopers, huurders of huiseigenaren vertegenwoordigen. Tot slot moedigen de initiatiefnemers een relevante vertegenwoordigende partij vanuit de overheid aan om een zetel zonder stemrecht in te nemen in deze Kamer van Toezicht.

Shirley Kneepkens, bestuursvoorzitter van Vastgoedpro, ondertekent het convenant. 

Meer nieuws