Vastgoedsector stelt vertrouwenspersoon aan in strijd tegen ondermijning

18 juni 2024

Alex Vooren, directeur van Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt (SBWH) is per direct aangesteld als vertrouwenspersoon door en voor de vastgoedsector om de meldingsbereidheid van makelaars en taxateurs op het gebied van ondermijning en criminaliteit te vergroten.

In het kader van de aanpak van ondermijning is het essentieel dat ongebruikelijke transacties tijdig worden gemeld. Voor makelaars en taxateurs is dit een wettelijke verplichting op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Toch is het aantal meldingen vanuit de sector relatief laag. Met de aanstelling van Alex Vooren hoopt de sector de meldingsbereidheid positief te beïnvloeden. Ook het verstrekken van informatie over de te volgen procedures is onderdeel van zijn rol als vertrouwenspersoon.

Fraude met vastgoed is zeer divers. De vastgoedsector is vatbaar voor witwassen en fraude door gebrek aan transparantie, de lage pakkans en de doorgaans hoge rendementen. Criminelen weten hier soms handig misbruik van te maken. Alle meldingen die als verdacht worden aangemerkt zijn echter aanleiding om concrete onderzoeken te kunnen starten. Ook hierin is een rol voor Vooren weggelegd, omdat er mogelijk op voorhand – door zijn ervaring en expertise – al verbanden gelegd kunnen worden tussen verschillende meldingen en dossiers.

De makelaar of taxateur behoudt overigens altijd de regie over de te verstrekken informatie. De vertrouwenspersoon adviseert en informeert de melder en zorgt ervoor dat de melding bij het juiste loket (Meld Misdaad Anoniem, de FIOD, de FIU, de TCI, etc.) wordt gedaan en goed wordt voorbereid. Alle gesprekken die worden gevoerd zijn vertrouwelijk en er wordt geen verslag gemaakt van de gesprekken.

Heb je vragen of wil je in gesprek met SBWH? Neem dan contact op via telefoonnummer 085 087 86 76. Je wordt dan binnen een uur teruggebeld voor het maken van een afspraak. Binnen SBWH zijn twee personen betrokken bij dit project: Alex Vooren en Martin Benjamin.

Meer nieuws