Vastgoedpro Opinie: Desktoptaxatie blijkt onbetrouwbaar

23 januari 2023

Het NRVT heeft in haar onderzoek naar taxaties-op-afstand, ook wel hybride taxaties genoemd, geconstateerd dat de rol van taxateurs bij het product desktoptaxaties tekort schiet. De taxateurs die het product voeren houden zich niet aan de richtlijnen van het NRVT.

Vacature Beleidsmedewerker

Verwachtingen

Vastgoedpro heeft, net als de andere branche- en beroepsorganisaties van taxateurs, vanaf het begin aangegeven dat de desktoptaxatie niet voldoet aan de kwaliteitskenmerken die een taxatieproduct zou moeten hebben. Naast dat er vragen gesteld kunnen worden over de individuele financiering op basis van dit product, voldoet de desktoptaxatie ook niet aan de verwachtingen die een consument mag hebben van een taxatieproduct. De consument moet erop kunnen vertrouwen dat een taxatieproduct goed en conform de regels is gecontroleerd door een taxateur én dat het product daarmee voldoet aan de normen die in Nederland gelden voor een betrouwbare taxatie.

Uitkomst onderzoek

Het NRVT constateert dat taxateurs hun kerntaken niet correct uitvoeren. Zo zijn er onder andere tekortkomingen bij het niet (kunnen) aantonen van de benodigde lokale kennis, niet toepassen van uitvalcriteria voor appartementen en het niet (voldoende) beargumenteren van referenties. Daarnaast waren in de eerste fase de desktoptaxaties niet ondertekend en stond de naam van de controlerende taxateur niet in de rapportage. De opdrachtbevestiging ontbrak of voldeed niet aan de vereisten en ook de dossiervorming was niet in orde.  Door onvoldoende te rechercheren, analyseren en waarderen worden de beginselen van zorgvuldigheid, transparantie en professionaliteit door taxateurs niet nageleefd.

Sancties

Het NRVT heeft ervoor gekozen om de uitkomsten van het onderzoek te publiceren en de betreffende taxateurs te wijzen op hun reglementaire verplichtingen. Daarnaast heeft het NRVT aangegeven op korte termijn nieuwe audits op hybride-taxaties uit te voeren en indien de taxateurs zich dan (nog) niet houden aan de reglementen, op te treden en te handhaven. Vastgoedpro betreurt dat NRVT niet op basis van de huidige bevindingen al optreedt tegen deze reglementaire schendingen door taxateurs, maar ziet desondanks de vervolgstappen van het NRVT met vertrouwen tegemoet.

Vervolg

Vastgoedpro roept alle partijen op om alleen producten te gebruiken die geaccepteerd worden door de gehele markt en aan alle kwaliteitseisen voldoen op basis van internationale regelgeving en nationale regelgeving. ‘Wij zijn van mening, primair vanuit klantbelang, dat alle betrokken partijen bij een vastgoedtransactie belang hebben bij een goede kwaliteit. Daarom verwachten we dat de financiers op basis van de uitkomsten van dit onderzoek onmiddellijk zullen stoppen met het accepteren van de desktoptaxaties, in de huidige vorm, voor financieringen’, aldus Cees de Jong, algemeen directeur van Vastgoedpro.

Meer nieuws