NVM, VBO en Vastgoedpro maken makelaardij transparanter

28 juni 2022

Samen met de NVM en VBO gaan we het koopproces transparanter maken en integriteit nog meer centraal stellen. Op 16 februari 2022 hebben we – samen met de NVM, VBO en de Vereniging Eigen Huis en het ministerie van Binnenlandse Zaken – het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ ondertekend. Dit naar aanleiding van gesprekken die met het ministerie zijn gevoerd over de overspannen koopwoningmarkt. Nu voeren we een biedlogboek in, vullen onze gedragscodes aan en openen we een meldpunt.

Verduidelijken gedragscodes
Voor BZK is het verduidelijken van de gedragscodes een belangrijk onderdeel van dit verbeterplan. Daarvoor is afgesproken om de bijlage van het verbeterplan, met daarin acht uitgangspunten, een-op-een en integraal toe te voegen aan de huidige gedragscodes van NVM, VBO en Vastgoedpro.
 
Start per 1 juli
We – de NVM, VBO en Vastgoedpro – vinden het biedlogboek niet dé oplossing om misstanden te voorkomen, maar het zorgt wel voor extra transparantie. Het biedlogboek komt per 1 juli 2022 beschikbaar. Vanaf dan kunnen makelaars hier gebruik van gaan maken. Na een gewenningsperiode wordt het gebruik van het biedlogboek per 1 januari 2023 verplicht. Kandidaat-kopers hebben vanaf die datum het recht op inzage in het biedlogboek, indien de verkoop plaatsvindt bij een makelaar die is aangesloten bij een van de drie branche- en beroepsorganisaties.   

Lees het volledige persbericht hier.

Meer nieuws