Assessments woningtaxateurs NRVT

23 februari 2023

Met ingang van het tweede kwartaal van 2023 worden alle woningtaxateurs die ingeschreven zijn bij het NRVT, onderworpen aan een assessment. Dit gebeurt over een periode van ongeveer 3 jaar. Zowel het assessment, als de prijs van het assessment, heeft vele vragen opgeroepen bij de taxerende Vastgoedpro-leden. Namens het bestuur geven we nadere uitleg over de assessments, de gevolgde procedures en de prijsstelling.

Allereerst begrijpen wij de vragen en commotie, daar zijn een aantal zaken voor verantwoordelijk, ten eerste de reeds gevolgde educatie en afgelegde toets, ten tweede de reguliere audits en ten derde de prijsstelling en de teruglopende taxatiemarkt.

1. Gevolgde educatie en afgelegde toets

Om het een en ander in een goed perspectief te zetten, gaan we terug in de historie. Medio 2019 is besloten om een traject in te zetten om het rapport belangrijker te maken en de kwaliteit van het geleverde werk van de taxateur te verhogen. Dit was een belangrijk punt voor de financiers. Vervolgens hebben een aantal toezichthouders (AFM en DNB) dit overgenomen. Daarop is toentertijd al door het NRVT afgesproken (met instemming van de stuurgroep taxatierapport wonen, waar ook de branche- en beroepsorganisaties in zitten) dat het te volgen traject als volgt zou worden ingezet: vernieuwing taxatierapport, scholing van de taxateurs, toetsing van de taxateurs en assessments op kennis van het taxatierapport van de taxateurs. Dit hele traject is eind 2020/ begin 2021 door NRVT en de branche- en beroepsorganisaties aan de ingeschrevenen respectievelijk leden gecommuniceerd. Het was dus al bekend, al kunnen wij ons voorstellen – gezien het tijdsaspect – dat dit aan de aandacht is ontsnapt of dat men het vergeten is. Daarbij is het in een tijdsspanne van 3 jaar ook lastig om de consequenties te overzien van wat je 3 jaar later te wachten staat. De toezichthouders, de financiers en NHG staan nog steeds achter de gekozen route en hebben aangedrongen om het traject zoals gepland voort te zetten. Wij hebben nog voorgesteld om het traject uit te stellen, vooral bezien van uit de op dit moment teruglopende taxatieopdrachten.

2. Reguliere audits

Wij realiseren ons dat de assessments veel lijken op reguliere audits. Er zitten echter een paar belangrijke verschillen in. Ten eerste zijn de reguliere audits breder. Deze richten zich op het volledige proces, inclusief de taxatie en de assessments gaan over het gebruik van het modeltaxatierapport woonruimte. Ten tweede hebben wij, samen met NVM en VBO, voor elkaar gekregen dat de assessments als een leermoment gelden. Dat betekent dat men (fraude uitgezonderd), hoogstens een aanwijzing kan krijgen bepaalde kennis te verdiepen (volgen van educatie), terwijl bij een audit de taxateur kan worden voorgedragen voor tucht met de gebruikelijke tuchtmaatregelen (berisping, waarschuwing, boete, schorsing of royement). Ten derde worden aan de assessments PE-punten gehangen en voor de audits krijgt men geen PE-punten.

3. Prijsstelling

Allereerst zijn er verschillen in prijzen tussen de exameninstituten. Op dit moment is bij Vastgoedpro bekend dat SVMNIVO (Examenburo) een prijs berekent vanaf € 1.050 (afhankelijk van waar educatie gevolgd is, exclusief btw of btw vrijgesteld. Neem met SVMNIVO contact op om te weten waarvoor je in aanmerking komt) en BEM een prijs van € 875,- (excl. btw). De assessments zijn beide kwalitatief van hetzelfde niveau en worden beide erkend door het NRVT. De BEM gaat standaard uit van een assessment op afstand (digitaal), hetgeen als voordeel heeft dat je geen reistijd heeft.

Het nadeel van het assessment is dat er in 1 keer een hoog bedrag betaald moet worden. Qua prijs daarentegen is het te overzien, want je krijgt 14 PE-punten voor het assessment. Als je die 14 punten had moeten halen, dan had je ongeveer 2,5 dag PE moeten volgen. Gemiddeld wordt er voor een dag PE € 350,- door onderwijsinstituten in rekening gebracht. Op een totaal van 14 PE-punten zou dat een kostenpost betekenen van € 875,- op jaarbasis. Dat bedrag is gelijk aan het assessmentbedrag van de BEM. Dat terwijl er bij een assessment twee assessment twee assessoren zijn op 1 taxateur. Bij reguliere (fysieke PE) zijn er ongeveer 25 taxateurs met 1 docent.

De marges bij een assessment zijn dus niet zo hoog als het in eerste instantie lijkt en bij doorberekening zullen de marges lager zijn dan bij reguliere PE. Een ander punt voor de (digitale) assessments is dat het (met reguliere voorbereidingstijd) maximaal een tijdsinvestering is van een halve dag. Dat betekent dus dat je naast de 14 PE-punten en 2 dagen tijd er meer voor terugkrijgt.

Het vervelende is, is dat het bedrag in 1 keer betaald moet worden en dat de inkomsten van woningtaxateurs momenteel zwaar onder druk staan door een ingestorte taxatiemarkt. Helaas kunnen wij niets aan de taxatiemarkt veranderen en houden NRVT en toezichthouders vast aan het ingezette traject. Het lastige is ook dat niet te voorspellen is of de woningtaxatiemarkt op korte termijn zal herstellen of dat de markt op dit peil zal blijven.

Als je nog vragen hebt kun je daarmee bij je acountmanager terecht. Indien je al bent uitgenodigd voor een assessment, kun je je bij de BEM of SVMNIVO aanmelden. We zenden op 24 maart 2023 – voor de assessments daadwerkelijk beginnen – nog een webinar over de assessments uit met Mirande Waldmann van NRVT. Meld je hier alvast aan.

Meer nieuws