René Vaassen

Ik ben de markt graag drie stappen voor!
Onder de naam AB&P Vaassen Makelaardij runt René Vaassen (59) sinds 1994 zijn makelaarskantoor in Roermond. Hij richt zich op bedrijfsmatig en particulier onroerend goed. Een van de grote pijlers van zijn bedrijf is de aan- en verkoop en aan- en verhuur van commercieel vastgoed, waarbij zijn deskundige begeleiding essentieel is. In zijn vrije tijd mag René graag wandelen of samen met zijn vrouw een mooie stad bezoeken.

René in drie woorden: familieman, vernieuwend, hart voor de zaak

‘In ’94 ben ik mijn eigen kantoor gestart. Op dat moment dacht ik dat ik van alle markten thuis was en het in me had om er binnen afzienbare tijd een groot succes van de te maken. Mensen in mijn netwerk hielden me al voor dat dat succes nog wel even kon uitblijven. ‘Pas na je vijftigste schiet je door,’ zeiden ze. Ze hebben gelijk gekregen. Eerst kwam de kredietcrises, dat was een lastige periode. Bovendien kostte het gewoon wat jaren om een goede klantenkring op te bouwen en een zodanige vertrouwensband met mijn relaties te kweken dat het ons echt voor de wind zou gaan. Ik ben nu 59 en ons kantoor loopt als een trein. Ik denk dat ik dit onder andere te danken heb aan mijn drive om altijd nieuwe dingen te bedenken en nieuwe wegen in te slaan. Op dit moment doe ik naast particuliere verkopen veel in bedrijfsonroerend goed en zorgvastgoed. Bij dat laatste onderdeel draait het natuurlijk om een wel hele specifieke doelgroep die almaar toeneemt en huisvesting behoeft waarbij intensieve zorg mogelijk is. Ik voorspel dat dit segment in de toekomst alleen nog maar belangrijker voor ons wordt – al die babyboomers hebben op hun oude dag passend onderkomen nodig en woonruimte is schaars. We werken nauw samen met beleggers diehuurders voor hun nieuw te bouwen panden zoeken. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om bedrijfshallen die uiteindelijk als distributiecentrum gaan fungeren, maar ook om nieuwbouw die een woonbestemming krijgt. Vaak gaat het om grote internationale bedrijven. Zowel de totstandkoming van zo’n deal als het vertrouwen winnen en tot het beste resultaat komen, heeft tijd nodig.

Waar kom jij je bed voor uit?
Voor een half uurtje wandelen met mijn dochter! Bedrijfsmatig haal ik er veel voldoening uit als ik moeilijke zaken succesvol weet af te ronden. Soms hebben we bijvoorbeeld te maken met incourante gebouwen die erg lastig te verkopen zijn. Dan denk je: ‘Ja, wat doen we daar nou mee?’ Mijn toegevoegde waarde is dat ik een klein team samenstel en er dan altijd ideeën op tafel komen. Zo hebben we onlangs een oude staalfabriek gesloopt en van de vrijkomende grond bouwkavels gemaakt, in samenwerking met de gemeente. We begeleiden eveneens een traject waarin een Roermondse eiermijn gesloopt gaat worden en op het vrijkomende terrein bungalows en appartementen worden gebouwd, die wij uiteraard mogen verkopen. Ik ben de markt graag drie stappen voor en oriënteer me op de toekomstige vraag, onder andere door de onroerend goed beurs in New York te bezoeken, waar men echt voorloopt. Naast AB&P Vaassen Makelaardij heb ik samen met vier anderen Spits Vastgoed opgericht. Wij brengen beweging in kerkelijk en monumentaal vastgoed. De komende jaren komen er honderden kerken, kloosters en andere monumentale en religieuze gebouwen leeg te staan. Datzelfde geldt voor gebouwen in zorg, onderwijs en cultuur. Waarom zouden we – al is het met voldoende aanpassingen – die ruimtes niet optimaal benutten door out of the box te denken! Zo doet een voormalig klooster nu dienst om studenten en ouderen in te huisvesten waarbij de studenten goedkoop kunnen wonen echter wel regelmatig koffie gaan drinken bij de ouderen. Dan wordt het eenzaamheidsgevoel ook minder.

Waar lig je wakker van?
Wakker liggen niet echt, maar waar ik soms van baal is dat men ons makelaars beschuldigt voor het doorschieten van de prijzen en er wordt rondgebazuind dat wij elkaar onderhands panden toespelen. Zo ga je ten onrechte negatief over de tong, want de markt maakt het er echt zelf naar. Hier in Limburg mag er bijna niks bijgebouwd worden. Dan werk je die gekte zelf in de hand.’