Missie & Visie

Missie

VastgoedPRO wil, als beroepsorganisatie, haar aangesloten professionals binnen de vastgoedsector laten excelleren in de uitoefening van hun beroep. Dit doen we door onze leden individueel te ondersteunen met inachtneming van het collectief belang van zowel de vereniging als ook de maatschappij waarbinnen we actief zijn.

Visie

De vastgoedsector bestaat uit vele professionals, veelal actief in deelmarkten, die ieder voor zich specifieke kennis, ervaring en ondersteuning vereisen. Uitwisseling van normen, kennis en ervaring leidt tot zowel kwaliteitsverbetering van de individuele professional als ook van de vastgoedsector als geheel.

Organisatiestructuur

VastgoedPRO is opgebouwd uit een overkoepelend hoofdbestuur en verder onderverdeeld in vooralsnog 2 secties: één voor het beroep makelaar en één voor het beroep taxateur. In de toekomst zullen andere beroepen in de vastgoedsector bij VastgoedPRO verenigd kunnen worden.

Daarnaast zijn er drie kennisplatforms die de verschillende beroepen met elkaar verbinden op de afzonderlijke markten Landelijk Vastgoed (LV), Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) en Particulier Vastgoed (PV). Binnen de secties en kennisplatformen ontmoeten vakcollega’s elkaar regelmatig om ervaringen en kennis te delen. Ook worden er veel vak gerelateerde activiteiten, zoals excursies, cursussen en trainingen georganiseerd.