Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij VastgoedPRO gaat verder dan alleen persberichten uitsturen. Onze beleids- en vakinhoudelijke adviseurs zijn dagelijks voor- en achter de schermen aan het werk, om te zorgen dat de achterban gehoord wordt. Het zijn vaak lange en ingewikkelde trajecten waarbij resultaat niet gelijk zichtbaar is. Toch is lobbyen bij overheid en andere stakeholders een onmisbare schakel binnen de organisatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste actuele dossiers met betrekking tot de belangenbehartiging van VastgoedPRO.

Branchebreed overleg

Zeer regelmatig vindt overleg plaats tussen VastgoedPRO, NVM, VBO en NVR. De overleggen vinden plaats op diverse niveaus: tussenvoorzitters, op bestuurlijk, directie- en ambtelijk niveau. Tijdens de overleggen worden actuele issues behandeld op het gebied van makelen en taxeren en worden branchebreed gedragen documenten, zoals bijvoorbeeld koopovereenkomsten voor particulier en commercieel vastgoed, ontwikkeld. 

ROZ

VastgoedPRO participeert in de ROZ. In de ROZ worden door alle belangrijke vertegenwoordigers in de vastgoedmarkt actualiteiten van de totale markt besproken. De ROZ volgt voor de participerende organisaties Europese ontwikkelingen. Vanuit Brussel worden ook voor de vastgoedmarkt steeds meer richtlijnen en wetgeving ingevoerd. Het is essentieel om daar in een vroegtijdig stadium op te kunnen reageren.

VastgoedPRO participeert ook in de Commissie Huurzaken. In deze commissie worden de, in de markt algemeen  gebruikelijke, huurovereenkomsten voor winkels, kantoorruimte en woningen gemaakt, beoordeeld en geëvalueerd. In het najaar van 2012 is vanuit deze commissie het nieuwe ROZ model Huurovereenkomst Winkelruimte gelanceerd.

Waarderingskamer

Twee keer per jaar vindt er een bijeenkomst van de Klankbordcommissie Waarderingskamer plaats. In de  Klankbordcommissie worden alle actualiteiten met betrekking tot de WOZ besproken en kunnen participanten hun mening geven over ontwikkelingen inzake de WOZ. De participanten worden op de hoogte gehouden van wetswijzigingen, voorstellen tot wetswijzigingen, jurisprudentie, uitvoering van de wet WOZ door gemeenten enzovoort.