skip to Main Content

Transparantie op de woningmarkt

Op 9 november 2021 heeft minister Ollongren de Tweede Kamer ingelicht over haar plannen om de woningmarkt transparanter te maken. De minister heeft deze plannen geïntroduceerd naar aanleiding van Kamervragen over misstanden in de woningmarkt. Het ministerie van BZK is voor dit voorstel met onder andere de brancheorganisaties in gesprek gegaan.

Voorstellen minister Ollongren

De huidige voorstellen gaan over het volgende:

Transparantie verbeteren van het biedproces:

 • verplicht gebruik maken van een (digitaal) biedlogboek
 • verplicht publiceren van (geanonimiseerd) biedlogboek aan biedende partijen of (tucht)rechters
 • certificering van biedlogboek aanbieders
 • certificerende instelling onder toezicht RvA (Raad van Accreditatie)
 • indien nodig wetgeving m.b.t. verplichting certificatie

Duidelijkheid regels in koopproces:

 • aanscherpen en verduidelijken beroeps- en gedragsregels makelaars
 • verenigingsoverstijgend en onafhankelijk tuchtrecht

Gelijke kopers, gelijke kansen:

 • verkenning tot standaard van toepassing zijnde ontbindende voorwaarden m.b.t. financiering en bouwkundige keuring (aanpassing Burgerlijk Wetboek)
 • verkenning tot afgeven van hypotheekverklaring (voorafgaand aan biedingen) door financiers
 • verkenning dat het aanbod voor iedereen (makelaars en consumenten) tegelijkertijd beschikbaar is
 • eerlijk, transparant en duidelijk toewijzingsproces van nieuwbouwwoningen

 

Reactie van Vastgoedpro op kamerbrief minister Ollongren

Vastgoedpro is betrokken bij de gesprekken met BZK en het maken van het convenant en verbeterplan voor het verbeteren van transparantie in de woningmarkt. Vastgoedpro onderschrijft dat er regelmatig problemen opduiken in de woningmarkt met betrekking tot transparantie over het biedproces en dat er ook regelmatig (de schijn van) een verplichting van het hebben van een aankoopmakelaar is (of wordt gewekt). Het is in het belang van de markt dat er meer duidelijkheid, transparantie en heldere regels komen.

Biedlogboek

Het is een goede ontwikkeling dat daar in gezamenlijkheid aan wordt gewerkt. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat ook niet-georganiseerde makelaars zich aan hetzelfde proces (biedlogboek) binden. Met name het logboek zal voor veel makelaars een drastische wijziging in werkwijze worden. Vastgoedpro zal haar leden daarbij faciliteren om dit zo snel en goed mogelijk op te pakken.

Onafhankelijk tuchtrecht

Vastgoedpro is een voorstander van een verenigingsoverstijgend en onafhankelijk tuchtrecht. Vastgoedpro heeft al sinds haar oprichting onafhankelijk tuchtrecht. Het tuchtrecht is ondergebracht bij de Geschillencommissie in Den Haag, die volledig onafhankelijk werkt. Vastgoedpro is in gesprek met NVM en VBO om tot een verenigingsoverstijgend en onafhankelijk tuchtrecht te komen.

Financieel en bouwkundig voorbehoud

Vastgoedpro is van mening dat het standaard van toepassing verklaren van het financiële voorbehoud en de bouwkundige keuring kunnen bijdragen aan een stabielere woningmarkt en een betere bescherming van de koper. Hetzelfde geldt voor het afgeven van de hypotheekverklaring. Dit alles kan ervoor zorgen dat er minder ontbindingen zijn en dat kopers zich bewuster op de markt bewegen, maar ook dat verkopers andere afwegingen gaan maken bij hun keuze voor een koper. Tevens kan dit er ook voor zorgen dat er minder boetes in rekening worden gebracht, indien een koper (zonder voorbehoud) niet kan afnemen.

Geen voorstander partijen gelijktijdig informeren

Vastgoedpro is geen voorstander van het gelijktijdig informeren van alle partijen, bij het op de markt komen van een koopwoning. Vastgoedpro is van mening dat, voor het verkopen van een woning, een adequaat netwerk juist heel belangrijk is. De belangrijkste opdracht van de makelaar is namelijk de woning verkopen voor de eigenaar van de woning. Daarvoor dient de makelaar alle middelen die hij heeft in te zetten. Het netwerk van de makelaar bestaat uit collegae en particulieren.

Aanbieden in eigen netwerk

Het moet voor de makelaar mogelijk blijven om een object dat te koop komt, eerst in zijn eigen netwerk aan te bieden. Wij kunnen ons voorstellen dat dit in de huidige markt een overbodige optie is, maar Vastgoedpro denkt hierbij terug aan de woningmarktcrisis, waarbij woningen niet te verkopen waren. In die markt is een netwerk cruciaal en als we die mogelijkheid nu afsluiten, kan in een lastigere markt er een effect optreden, waarbij een crisis wordt versterkt, doordat de makelaar niet alle mogelijkheden en middelen mag inzetten.

Wij zijn er wel voorstander van dat de verkoper vooraf de keuze krijgt of de makelaar zijn netwerk (vooraf) mag inzetten of dat de verkoper ervoor kiest om iedereen gelijktijdig te informeren. Dit kan in de verkoopopdracht vastgelegd kunnen worden.

De weg naar een transparante woningmarkt

Vastgoedpro is altijd al voorstander geweest van zo transparant mogelijk werken. Zo heeft Vastgoedpro (i.s.m. VEH) altijd aangegeven dat de makelaar transparant en duidelijk moet zijn over tarieven en heeft Vastgoedpro als eerste de prijslijst voor makelaars (op vrijwillige basis te gebruiken) geïntroduceerd, zodat de consument altijd weet waar men aan toe is qua tariefstelling.

Vastgoedpro is van mening dat de genoemde stappen goed kunnen helpen naar een transparantere koopwoningmarkt. Maar met alleen deze stappen zijn we er nog niet. De rest van het proces in de koop van een woning zal ook geëvalueerd moeten worden en waar nodig aangepast. Vastgoedpro zal dit dan ook aanbrengen in het vervolgtraject.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over onze visie op de kamerbrief van minister Ollongren contact op met Rolph Limpens via 06 52 420 685 of 0320 714 500.

Back To Top