skip to Main Content

Nieuwe model clausules ROZ tegen ondermijnende activiteiten

Nieuwe Model Clausules ROZ Tegen Ondermijnende Activiteiten

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft nieuwe modelclausules gepubliceerd om
ondermijnende activiteiten vanuit het gehuurde tegen te gaan. Deze nieuwe ROZ-clausules
zijn vanaf heden beschikbaar op de website van de ROZ https://roz.nl/category/nieuws/.

De ROZ levert hiermee een bijdrage aan maatregelen tegen het maatschappelijke probleem
van ondermijning. Vanwege de toename van ondermijnende activiteiten in de samenleving wil
de ROZ aan verhuurders handvatten geven om eerder en beter op te kunnen treden tegen
huurders die ondermijnende activiteiten vanuit het gehuurde verrichten.

De nieuwe model huurclausules dienen om huurders af te schrikken om in het gehuurde
praktijken te ontplooien die in strijd met de huurovereenkomst zijn. Daarnaast moeten de
clausules voorkomen dat verhuurders moeten opdraaien voor de kosten van
bestuursrechtelijke handhaving tegen deze misstanden. De clausules geven de mogelijkheid
voor controles op het gebruik van het gehuurde, zodat verhuurders beter zicht krijgen op de
activiteiten die in het gehuurde vastgoed worden uitgeoefend.

Bekijk de documenten op de desk.

Back To Top