skip to Main Content

Meesters gezocht

Meesters Gezocht

Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe procedure m.b.t. instroming van het NRVT van kracht. Naast het behalen van diverse theoriediploma’s, behelst de laatste fase voor instroming in het NRVT een zogenaamd meester-gezel-traject. De gezel dient zijn eigen meester te zoeken.

Vastgoedpro wil gezellen helpen om een meester te vinden. Daarom verzoeken wij u, als u meester bent of meester wilt worden, zich bij ons aan te melden. Indien u al een gezel begeleidt dan willen wij dat ook graag weten. Dit om te voorkomen dat we gezellen teleur moeten stellen als een meester al bezet blijkt.

Een gezel mag lid worden van Vastgoedpro in de afdeling overige vastgoeddeskundigen. Daarmee kan de gezel deelnemen aan alle Vastgoedpro bijeenkomsten en zijn kennis, netwerk en vaardigheden vergroten. Als meester dient u aan de volgende eisen te voldoen:

  • U staat minimaal 5 jaar geregistreerd als taxateur in een erkend register.
  • U heeft minimaal 5 jaar vakervaring.
  • U voldoet aan de profieleisen van de meester zoals vermeld in het opleidingsprofiel Register-Taxateur (pagina 41).
  • U kunt zich voor onze poule opgeven via info@vastgoedpro.nl. Tevens kunt u ook aangeven of u nog nadere informatie wenst. Bij voldoende belangstelling zullen wij een informatiebijeenkomst organiseren.
  • U heeft de opleiding meester (van het NRVT) afgerond.
  • U bent ingeschreven bij het NRVT.
  • U mag alleen meester zijn voor instroom in de kamer(s) waar u zelf bent ingeschreven.

U sluit een overeenkomst met de gezel (conform NRVT-overeenkomst).

Back To Top