VastgoedPRO voor Taxateurs

Wij streven ernaar om u als taxateur maximaal te ondersteunen in het beoefenen van uw beroep. De vereniging is ingericht naar beroepsgroepen waardoor u weet dat u ondersteuning op maat krijgt. Wij geloven namelijk niet in het ‘one-size-fits-all’ concept waarbij beroepsbeoefenaars in het vastgoed op één hoop worden geplaatst. Om die reden is er ook nog binnen de beroepsgroep taxeren opsplitsing gemaakt naar drie secties, te weten Wonen, Bedrijfsmatig en Landelijk vastgoed.

Wat doen wij voor u?

Belangenbehartiging Taxeren

Naast onze inspanningen op het gebied van branche brede belangenbehartiging, zijn wij ook actief in gesprek met partijen specifiek op het gebied van taxeren zoals:

TEGoVA

In 2013 heeft VastgoedPRO het lidmaatschap van TEGoVA (The European Group of Valuer Associations) toegekend gekregen. Het lidmaatschap is van groot belang omdat Europese wetgeving op het gebied van taxeren vanaf 2016 hogere eisen stelt aan taxateurs.

Daarnaast zijn vanaf 2014 de zogenaamde PTA-richtlijnen van kracht. Vanaf dat moment moeten taxaties volgens internationale standaarden worden uitgevoerd. Via het lidmaatschap van TEGoVA en de daaraan verbonden verplichte opleidingseisen kunt u hieraan voldoen.

Door TEGoVA zijn wij tevens gecertificeerd om de Europese taxatie titel “Recognised European Valuer” (REV) uit te reiken aan taxateurs bedrijfsmatig vastgoed. De opleiding en begeleiding van het certificeringstraject verzorgen wij in eigen huis en tijdens het assessment maken wij onderdeel uit van het examineringspanel.

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

Vertegenwoordigers van VastgoedPRO zijn actief betrokken bij de oprichting en inrichting van het nieuwe register voor taxateurs in Nederland. Zowel op bestuurdersniveau, in het college van deskundigen als in de voorloopcommissies van de diverse kamers.

Stichting Taxaties en Validatie

Wij zijn actief betrokken bij de stichting die toezicht houdt op de validatie-instituten. Zowel op bestuurlijk niveau als op ambtelijk niveau is hierin geparticipeerd. De stichting lijkt een goed instrument om de activiteiten van de validatie-instituten die belemmerend werken voor de taxateurs te reguleren. Tevens geeft de stichting toegang tot belangrijke partijen binnen het taxatiespeelveld zoals NHG, de Nederlandse Vereniging van Banken en overheidsinstanties.

ICT voorzieningen & tools

Specifiek voor de taxateur hebben wij diverse ICT voorzieningen en tools beschikbaar. Als lid van VastgoedPRO krijgt u exclusief toegang tot onze digitaal platform, het Vastgoed Informatie Platform (VIP), met tools en data ten behoeve van uw taxatiewerkzaamheden. Hierbij moet u denken aan :

  • Taxatiemodule voor het eenvoudig opstellen van PTA-proof BOG rapporten.
  • Toegang tot een uitgebreide referentie database voor woningen met data uit het kadaster, de BAG, Planviewer, WOZ en andere openbare bronnen. 
  • Directe koppelingen naar de validatie instituten.

Vakinhoudelijke ondersteuning

Iedere dag staat ons team van accountmanagers voor u klaar met inhoudelijk advies. Zij zijn allen meer dan 5 jaar actief geweest in het vak en zijn uw eerste aanspreekpunt. U kunt bij hen terecht met vakinhoudelijke en vereniging gerelateerde vragen. Wanneer zij het antwoord op uw vraag niet gelijk paraat hebben, wordt dit op het bureau in Lelystad tot in detail uitgezocht en zo spoedig mogelijk aan u teruggekoppeld.

Documenten

Als kenniscentrum hebben wij voor u vele standaard documenten zoals algemene voorwaarden, opdrachtformulieren en rekenmodellen ter beschikking. Deze zijn opgesteld door specialisten binnen de vereniging en worden continue up-to-date gehouden.

Gezamenlijke inkoop

Via ons Vastgoed Service Center heeft u de beschikking over tientallen geselecteerde aanbieders met producten op uw vakgebied. Niet alleen zijn deze allemaal kwalitatief gecontroleerd, ook beschikken zijn veelal over exclusieve aanbieden voor u als makelaar van VastgoedPRO.

Uitwisseling kennis en ervaring

Het hele jaar door worden er kennisdagen door en voor leden georganiseerd. Meetings waarbij u kunt leren van uw mede-taxateurs, kunt sparren over de strategische aspecten van uw vak en middels masterclasses uw kennis verder kunt vergroten.

Daarnaast komen de 700 leden van VastgoedPRO zeer regelmatig bijeen voor onze ‘Vastgoedcafe’s’. Dit zijn bijeenkomsten waar u in een informele setting eerst inhoudelijk wordt bijgepraat door een gastspreker en aansluitend aan de bar met uw collega leden kunt netwerken. Deze meetings vinden regionaal plaats zodat er altijd wel iemand aanwezig is die u kent.

Bent u geïnteresseerd om onderdeel uit te maken van het boeiende en professionele netwerk van VastgoedPRO? Meld u dan aan op deze pagina.