skip to Main Content

Handreiking Corona

Het Coronavirus heeft een forse impact op de maatschappij. U als makelaar, taxateur of bouwkundige keurder heeft hier uiteraard ook direct mee te maken. Zowel op kantoor als tijdens bezichtigingen. Volg altijd de laatste adviezen en richtlijnen van de overheid op. De situatie kan van dag tot dag veranderen, blijf via de gebruikelijke bronnen op de hoogte (journaals, nieuwswebsite) en verifieer de informatie. Onderstaand vindt u bronnen met informatie over het virus, de maatregelen en enkele handreikingen hoe in de praktijk hier mee om te gaan:

Update Praktische tips

20-3-2020: Aanvulling handreiking Coronavirus | Praktische tips

Algemene informatie

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Handreikingen bij verkoop

  • We adviseren op de korte termijn geen Open Huis te organiseren. Niet als route, noch individueel. Uiteraard is dit te allen tijde uw eigen beslissing en kunt u in samenspraak met uw klant tot een andere conclusie komen. 
  • Bezichtigingen zijn in principe gewoon mogelijk. Het is echter wel van belang dat uw klant en de potentiele koper zich daarbij comfortabel voelen. Houd daarbij altijd de richtlijnen van het RIVM aan, zoals het niet geven van handen, voldoende afstand, wassen van handen, enz. 
  • Het beste kunt u bij het maken van de afspraak van de bezichtiging vragen of men klachten heeft die in relatie staan met het virus. Bij klachten adviseren wij geen bezichtiging. Dit kan uiteraard slecht vallen bij de verkoper(s)/potentiele koper(s) die mogelijk zeer gebrand is op een (ver)koop. Verwijs is dit geval naar het RIVM en houd voet bij stuk.
  • Organiseer geen klantbijeenkomsten zoals ‘Informatiemiddag verkoop/aankoop woning’ enz. Heeft u op korte termijn deze al gepland staan? Annuleer deze of verplaats deze naar een later tijdstip. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit soort bijeenkomsten weer veilig gepland kunnen worden. 
  • Beperk het aantal mensen waar mee u een bezichtiging doet. Hoeveel dit er zijn is uiteraard afhankelijk van het object. Het is aan te bevelen om uw klant (indien dat anders wel het geval was) te vragen niet aanwezig te zijn bij de bezichtiging. Dit opnieuw om zo weinig mogelijk mensen bij elkaar te hebben.

Handreikingen bij taxeren en bouwkundige keuringen

  • Verzoek uw klant om een tijdstip dat er zo weinig mogelijk mensen thuis zijn en pas uw agenda daar op aan of vraag dit aan de klant. Bijvoorbeeld een moment dat de overige gezinsleden boodschappen aan het doen zijn.
  • Houd uw inspecties zo kort mogelijk. Uiteraard moet u de woning goed opnemen, maar probeer sociale interactie te vermijden.

Vanzelfsprekend geldt dat als u of (één van) uw medewerker(s) klachten heeft u geen fysiek klantcontact heeft.

Handreikingen kantoor

Bovenstaande is een handreiking. We willen benadrukken dat u zelf verantwoordelijk bent voor wat u wel en niet doet. U kunt het beste inschatten, afhankelijk van de situatie, welke zaken u overneemt en/of u verdergaande maatregelen neemt. 

Back To Top