skip to Main Content

Grote verschillen in kwaliteit bouwkundige keuring

Bouwkundig-keurder-dak

Meer dan de helft van de bouwkundige keurders vindt dat er te veel keurders rondlopen die geen verstand van zaken hebben. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Totta Research onder bedrijven die bouwkundige keuringen uitvoeren.

Keurder is gezond kritisch op eigen sector

Vastgoedpro en Vakkundig gekeurd hebben recent onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de markt van bouwkundige keuringen. Hieruit blijkt dat de onderzochte keurders over het algemeen gezond kritisch zijn op hun eigen sector. Een ruime meerderheid noemt de markt van woningkeuringen professioneel, maar bijna allemaal erkennen ze dat er grote verschillen zijn in kwaliteit van bouwkundige keuringen.

Moeilijk om goede en slechte keurder van elkaar te onderscheiden

Meer dan de helft vindt dat er te veel keurders zijn die niet vakbekwaam zijn. Zij denken dat consumenten dit echter niet snel zullen opmerken: bijna twee derde van de keurders vindt het ondoenlijk voor een consument om een goede en een slechte keurder van elkaar te onderscheiden. In dit onderzoek komt ook naar voren dat zes van de tien bouwkundige keurders behoefte hebben aan een onafhankelijk keurmerk om de kwaliteit te borgen.

Volledig onderzoekrapport

In het volledige onderzoeksrapport wordt de Nederlandse markt van bouwkundige keuringen in kaart gebracht. Zo is onder andere te lezen hoe groot de markt wordt geschat, hoe bouwkundig keurders aan opdrachten komen en wat keurders zoal wel en niet meenemen in hun keuringen. Het volledige onderzoeksrapport – dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Totta Research (onderdeel van Blue Field Agency) – is vanaf eind september 2021 op te vragen bij beroepsvereniging Vastgoedpro.

foto header: Edward van Hees

Back To Top