skip to Main Content

Bij Vastgoedpro staat u als consument voorop

Met ingang van 1 september 2018 zijn er weer branchebrede Algemene Consumenten Voorwaarden Makelaardij (ACV) zijn. Vastgoedpro, VBO, NVM, VEH en Consumentbond hebben met hulp van de SER nieuwe branche brede ACV afgesloten. Na een lang traject van onderhandelingen had Vastgoedpro vorig jaar al zelf het initiatief genomen om te komen tot modernere ACV. Samen met VEH en de Consumentenbond heeft dat geresulteerd in nieuwe moderne ACV. Nu zijn daar ook de andere marktpartijen bij aangehaakt.

Wat betekent dat voor u?

  1. De voorwaarden zijn herschreven in consumententaal om te zorgen dat ze leesbaar en begrijpelijk zijn. Vaktermen en juridisch jargon zijn verdwenen.
  2. Daarnaast zijn makelaars de afgelopen jaren meer en meer deeldiensten gaan aanbieden, ook omdat steeds meer mensen bepaalde taken zoals bijvoorbeeld bezichtigingen zelf doen. Makelaars hanteren daarbij andere verdienmodellen, vaak gaat bijvoorbeeld een courtage gepaard met opstartkosten. De oude consumentenvoorwaarden sloten daar niet bij aan. De nieuwe wel.
  3. Tot slot zijn in de nieuwe algemene voorwaarden betalingen in bijzondere omstandigheden helder geregeld. Het gaat daarbij om situaties zoals bijvoorbeeld een echtscheiding of overlijden van de opdrachtgever.

Kortom, de nieuwe Algemene Consumenten Voorwaarden geven meer duidelijkheid en zekerheid voor de consument. Niet voor niets dat zowel Vereniging Eigen Huis en De Consumentenbond deze voorwaarden zien als de enige echte juiste voorwaarden.

Back To Top