skip to Main Content

Geschillen- en tuchtcommissie

Alle leden van Vastgoedpro zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC). Vastgoedpro heeft de behandeling van zowel geschillen als tuchtrecht ondergebracht bij de Geschillencommissie Makelaardij in Den Haag. Tucht- en geschillenzaken worden door deze onafhankelijke, externe partij behandeld. Op deze wijze bent u verzekerd dat uw belangen zo optimaal mogelijk worden beschermd.

Vastgoedpro-leden handelen volgens de Vastgoedpro erecode. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over het handelen van uw makelaar/taxateur. U kunt in dit geval contact opnemen met Vastgoedpro. Onze vakinhoudelijk adviseurs staan u graag te woord en zullen u begeleiden in de behandeling van uw klacht.

Tuchtcommissie

Als enige in de markt heeft Vastgoedpro tuchtzaken ondergebracht bij de Tuchtcommissie Makelaardij, onderdeel van de Geschillencommissie in Den Haag. De commissie behandelt klachten over het handelen of nalaten van makelaar/taxateur dat mogelijk:

  • in strijd is met de regels van Vastgoedpro, óf
  • het vertrouwen in makelaars/taxateurs kan schaden, óf
  • in strijd is met de erecode van Vastgoedpro.

Klachten over de overeenkomst met een makelaar/taxateur kunnen worden ingediend bij de Geschillencommissie Makelaardij.

Geschillencommissie

Mocht u onverhoopt een geschil hebben met een lid van Vastgoedpro waar u samen niet uit komt, dan heeft u de zekerheid dat u terecht kunt bij deze, door de overheid goedgekeurde, Geschillencommissie. Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen hun eigen makelaar. Er wordt dan onafhankelijk en onpartijdig aan een oplossing voor u gewerkt.

Voor meer informatie over de Geschillen- en tuchtcommissie Makelaardij, de reglementen en het indienen van een klacht kunt u terecht op de site van De Geschillencommissie Makelaardij.

Back To Top