skip to Main Content

Consument goed op de hoogte van belang bouwkundige keuring

Bouwkundige-keurder-onderszoeksrapport

Consumenten zijn bereid een hogere prijs voor een bouwkundige keuring te betalen, als dit ook leidt tot een hogere kwaliteit van het rapport. Dit is een van de uitkomsten uit het onderzoek Inzicht in de markt van woningkeuringen, uitgevoerd door Totta Research onder bedrijven die bouwkundige keuringen uitvoeren.

Wanneer consumenten op advies van de aankoopmakelaar en de verkoopmakelaar een bouwkundige keuring aanvragen, hebben zij een voorkeur voor een keuring van hoge kwaliteit tegen een hoge(re) prijs. Hetzelfde geldt voor klanten die dit op eigen initiatief doen.

Consumenten vinden keuring belangrijk

Hieruit is af te leiden hoe belangrijk consumenten de keuring van hun woning vinden. Zij realiseren zich daarmee ook dat de – in verhouding relatief kleine – vergoeding voor de keuring in het niet valt bij de mogelijke opbrengsten van een kwalitatief rapport. Het over het hoofd zien van een gebrek door een kwalitatief slechtere keurder kan immers grote (financiële) gevolgen hebben.

Bewust van kostenbesparing op lange termijn

Deze groep consumenten is goed op de hoogte van het belang van een bouwkundige keuring, en de kostenbesparing die het op lange termijn oplevert. Consumenten die een keuring aanvragen omdat dit een eis van de geldverstrekker is, zijn minder bewust van het belang van de kwaliteit van een bouwkundige keuring.

Inzicht in de markt voor woningkeuringen

Om inzicht te krijgen in de markt van de bouwkundige keurder hebben Vastgoedpro en Vakkundig gekeurd onlangs onderzoek laten doen naar deze markt. Het complete onderzoek is samengevat in het onderzoeksrapport Inzicht in de markt voor woningkeuringen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Totta Research (onderdeel van Blue Field Agency) en is nu gratis beschikbaar.

Gratis downloaden: onderzoeksrapport ‘Inzicht in de markt van woningkeuringen’

 

Credits foto header: Perfectkeur, bouwtechnisch adviesbureau

Back To Top