skip to Main Content

Bureauwaardering officieel geaccepteerd door NRVT

Bureauwaardering NRVT

De Centrale Raad van het NRVT kiest voor het model Bureauwaardering* als acceptabel alternatief product om de banken van dienst te kunnen zijn, wanneer per 1 juli de huidige modelmatige waardebepaling definitief ook bij een Loan to Value (LTV) onder de 90% niet meer volstaat voor het verstrekken van een bancaire hypotheek. NVM, VBO en Vastgoedpro zijn blij met dit besluit.

Waar voorheen banken op basis van slechts een modelwaarde konden financieren, dient er met ingang van 1 juli een oordeel geveld te worden door een bij het NRVT ingeschreven taxateur. Die beslist of een modelwaarde wordt goedgekeurd of afgekeurd. Een dergelijke methode mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van financieringen tot maximaal 90% van de Loan to Value (LTV). Hiermee wordt er recht gedaan aan de kennis en kunde van de taxateurs van Nederland vinden de drie brancheverenigingen.

NVM, VBO en Vastgoedpro: “Door dit besluit is er een product aan de markt toegevoegd dat tegemoet komt in de kosten en tegelijkertijd ervoor zorgt dat de taxateurs hun verantwoordelijkheid kúnnen nemen. Modelmatige waarderingen zijn een hulpmiddel bij taxaties, maar zijn (nog) niet betrouwbaar genoeg om zonder tussenkomst van een fysieke taxateur definitief de waarde van een object vast te stellen. Het besluit om de modelwaardering te vervangen door de Bureauwaardering is wat ons betreft het enige juiste.”

Rob Overduin, Operationeel Manager bij Vastgoedpro en lid van De Centrale Raad, voegt hier aan toe: “Het is goed dat we nu na bijna een jaar van overleg tot een acceptabele waarderingsmodel zijn gekomen. Taxateurs weten nu waar ze aan toe zijn en kunnen zich daarop voorbereiden. Het is ook een erkenning dat modelwaarde rapporten alleen te beperkt zijn voor het maken van individuele waardebepalingen. Namens de brancheorganisaties zijn we ontzettend blij dat alle marktpartijen die vertegenwoordigd zijn in de centrale raad zich achter dit initiatief hebben geschaard en beseffen dat je voor een goede waardering altijd een taxateur nodig hebt.

Het NRVT stelt nu de richtlijnen op, zodat per 1 juli de Bureauwaardering in de praktijk goed kan worden toegepast.

*Een Bureauwaardering is een taxatie op afstand, zonder fysieke inspectie en met ondersteuning van één of meer modelwaarden, van een woning (voor eigen gebruik). Daarbij verricht de taxateur nog steeds voldoende werkzaamheden om de verantwoordelijkheid voor zijn beoordeling te kunnen nemen.

Back To Top