skip to Main Content

Belangenbeharting

Belangenbehartiging bij Vastgoedpro gaat verder dan alleen persberichten uitsturen. Onze beleids- en vakinhoudelijke adviseurs zijn dagelijks voor- en achter de schermen aan het werk, om te zorgen dat de achterban gehoord wordt.

Het zijn vaak lange en ingewikkelde trajecten waarbij resultaat niet gelijk zichtbaar is. Toch is lobbyen bij overheid en andere stakeholders een onmisbare schakel binnen de organisatie.

Bekijk het overzicht van een aantal belangrijke dossiers:

Branchebreed overleg

Zeer regelmatig vindt overleg plaats tussen Vastgoedpro, NVM, VBO en NVR. De overleggen vinden plaats op diverse niveaus: tussenvoorzitters, op bestuurlijk, directie- en ambtelijk niveau. Tijdens de overleggen worden actuele issues behandeld op het gebied van makelen en taxeren en worden branchebreed gedragen documenten, zoals bijvoorbeeld koopovereenkomsten voor particulier en commercieel vastgoed, ontwikkeld.

ROZ/Commissie Huurzaken

Vastgoedpro participeert in de ROZ. In de ROZ worden door alle belangrijke vertegenwoordigers in de vastgoedmarkt actualiteiten van de totale markt besproken. De ROZ volgt voor de participerende organisaties Europese ontwikkelingen. Vanuit Brussel worden ook voor de vastgoedmarkt steeds meer richtlijnen en wetgeving ingevoerd. Het is essentieel om daar in een vroegtijdig stadium op te kunnen reageren. Vastgoedpro participeert in dit kader ook in de Commissie Huurzaken. Bekijk de ROZ website

Waarderingskamer

Twee keer per jaar vindt er een bijeenkomst van de Klankbordcommissie Waarderingskamer plaats. In de  Klankbordcommissie worden alle actualiteiten met betrekking tot de WOZ besproken en kunnen participanten hun mening geven over ontwikkelingen inzake de WOZ. De participanten worden op de hoogte gehouden van wetswijzigingen, voorstellen tot wetswijzigingen, jurisprudentie, uitvoering van de wet WOZ door gemeenten enzovoort. Bekijk de Website Waarderingskamer

Algemene consumenten voorwaarden

Vastgoedpro ontwikkelde in samenwerking met de Vereniging Eigen Huis nieuwe algemene consumenten voorwaarden. Daarmee sloeg het de brug tussen de belangen van de leden en een juiste aansluiting bij de wensen van de markt. De nieuwe ACV zijn na lange onderhandelingen tot stand gekomen en goedgekeurd door de Consumentenbond en de SER. Medio 2017 zijn de nieuwe ACV van kracht.

Back To Top