skip to Main Content

Afdelingen

Bij Vastgoedpro zijn vastgoedprofessionals aangesloten op persoonlijke titel. Leden dienen werkzaam te zijn in een vastgoed gerelateerde branche om lid te mogen zijn. Binnen de vereniging zijn leden in vereniging in afdelingen o.b.v. beroep. Op dit moment zijn er drie beroepsgroepen, te weten makelaars, taxateurs en bouwkundige keurders. De overige leden die niet binnen deze beroepen vallen binnen de groep overige vastgoedprofessionals. Zodra er een minimale omvang is van 50 leden in een bepaalde groep kan er een nieuwe afdeling worden opgericht.

Platformen

Omdat bepaalde disciplines niet onder slechts één beroep geschaard kunnen worden zijn er ook specialisatieplatformen die door twee of meerdere afdelingen lopen. Denk aan wonen, agrarisch- en bedrijfsmatig vastgoed. Maar ook aan onderwerpen als duurzaamheid en onteigening. Hiervoor bestaan apart platformen met een eigen commissie die activiteiten organiseren.

Door deze matrix-structuur biedt Vastgoedpro gericht al haar leden continu ondersteuning op het gebied van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbewaking.

Back To Top