Over ons

VastgoedPRO is de Nederlandse beroepsvereniging voor vastgoedprofessionals, zoals makelaars en taxateurs, in Nederland en heeft ruim 800 aangesloten leden. VastgoedPRO richt zich als beroepsvereniging vooral op het vakgebied van de makelaar en de taxateur en dus niet op de branche als geheel. De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en het faciliteren van de leden bij hun beroep als makelaar en/of taxateur. De leden bedienen klanten in de particuliere (woning)markt alsook op de zakelijke markt voor bedrijfsmatig- en agrarisch vastgoed.

Toetredingsvoorwaarden: Afhankelijk van de professie moeten de aangesloten leden gecertificeerd zijn door minimaal één van de certificeringsinstituten in Nederland (VastgoedCert of SCVM) dan wel gediplomeerd zijn. In alle gevallen moet men deelnemen aan een programma voor permanente educatie. Daarnaast is VastgoedPRO aangesloten bij de Geschillencommissie en zijn de leden verplicht om een beroeps- en bedrijfsaansprakelijk-heidsverzekering te hebben.

Vrij ondernemerschap

Lidmaatschap bij VastgoedPRO betekent vooral veel ruimte voor vrij ondernemerschap. Binnen de vereniging wordt hier veel aandacht aan gegeven door middel van regionale- en landelijke bijeenkomsten voor kennisoverdracht en netwerken, het faciliteren van de leden bij hun bedrijfsvoering op het gebied van bijvoorbeeld juridische- en fiscale zaken en het bieden van inkoopvoordelen op een breed scala van producten en diensten. De leden worden in hun vakinhoudelijke activiteiten ondersteund door accountmanagers met ruime (eigen) ervaring als makelaar/taxateur.

Visie & Strategie

Binnen de vastgoedbranche zijn meer beroepen dan alleen de makelaar en taxateurs. De vereniging is daarom ook actief bezig om aansluiting te vinden met meer professionals in de markt. Samenwerking en partnerships sluiten staan daarbij centraal. De beroepsvereniging wil haar leden ondersteunen in het uitoefenen van het vak in alle economische omstandigheden. Dit wil ze bereiken door voortdurend innovatie en marktontwikkeling te initiëren en faciliteren.

"Centraal waar het moet, decentraal waar het kan."

De aanpak en werkwijze van VastgoedPRO is anders dan die van de andere verenigingen in de markt. VastgoedPRO gelooft in de regionale kracht van haar leden en ondersteunt deze ook. Dat betekent concreet dat VastgoedPRO niet vanuit de centrale organisatie alles regisseert, maar juist decentraal de makelaar/taxateur wil laten exelleren. Daarom werkt VastgoedPRO met vakinhoudelijk adviseurs die in hun regio actief leden ondersteunen, worden er jaarlijks veel evenementen en bijeenkomsten 'in de regio' georganiseerd en ondersteunt het bureau haar leden op het gebied van regionale marketing.

Historie

VastgoedPRO bestaat sinds 2009 en is ontstaan vanuit een fusie tussen Landelijke Makelaars Vereniging (LMV) en Register van Vastgoed Taxateurs (RVT). De vereniging is jong, daadkrachtig en ambitieus. Ondanks zijn relatief jonge bestaan kan VastgoedPRO bouwen op ruim 25 jaar ervaring vanuit de fusiepartners.


Franchise

VastgoedPRO makelaars zijn in sommige gevallen ook aangesloten bij franchise formules zoals: